26 listopada 2018 Bez kategorii 0
plan palowania

Palowanie

Palowanie gruntu jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod posadowienia głębokiego obiektu. Zastosowane rodzaje pali fundamentowych zależą od głębokości, na jakiej znajduje się warstwa gruntu nośnego, a także od wielkości obiektu i towarzyszącym mu obciążeniom. Taka metoda fundamentowania ma bowiem szerokie zastosowanie w budownictwie mostowym, gdzie wykorzystuje się ją do przenoszenia ogromnych naprężeń, tworzących się w filarach mostowych. Rodzaje pali fundamentowych różnią się między sobą przede wszystkim geometrią oraz technologią wykonania.

Dobór pali

Ich prawidłowy dobór wymaga przeprowadzenia pracochłonnego i długiego procesu projektowania, który pozwala na ich efektywną i bezpieczną eksploatację, w późniejszym okresie. Zastosowane rodzaje pali fundamentowych wynikają przede wszystkim z rodzaju gruntu, na którym obiekt ma być posadowiony. Należy wykonać dokładne badania warstw podłoża, które pozwolą stwierdzić, na jakiej głębokości znajduje się warstwa nośna, w której zostanie oparta podstawa pala. Taka wiedza umożliwi nam bezpośrednio określenie potrzebnej długości elementów. Rodzaje pali fundamentowych różnią się także technologią wykonania, która jest uzależniona od warunków gruntowych, wartości obciążenia, wielkości miejsca jakim dysponujemy do wykonania fundamentów, a także środków jakie chcemy przeznaczyć na przeprowadzenie palowania.

Ekologia

Ponadto, w dzisiejszych czasach dużą uwagę przywiązuje się do ekologii, dlatego poszukuje się rozwiązań, których negatywne oddziaływanie na środowisko jest minimalne, a także dąży się do maksymalnego ograniczenia powstających odpadów. Rodzaje pali fundamentowych powinny jednak przede wszystkim gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, który osiąga się poprzez dokonywanie wyczerpujących analiz obliczeniowych, opierających się na wyznaczeniu sił występujących w palach, ich nośności, potencjalnych przemieszczeń, które mogą wystąpić, a także oczekiwanych osiadań. W celu wyeliminowania jakichkolwiek zagrożeń, palowanie gruntu, bez względu na to jakie rodzaje pali fundamentowych zostały zastosowane, powinno zakończyć się pomiarami kontrolnymi.